22.09.2021 | 18:30 – 19:15

Довечера ще мобилизираме цялото тяло в рамките на 45 мин., за да намалим седитарният стрес върху мускулите и да раздвижвижим лимфата, за да мобилизираме изгарянето на мазнини и изнасянето на токсините извън организма!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *