Днес тренировката Xibird Aether – ще бъде излъчена на запис

Днешната тренировка е вече заснета и ще бъде качена е секция DVR (Записи). Практиката е повече учебна отколкото тренировъчна, така че се нстройте за повече знание и за по-малко екшън. В нея ще разгледаме метода на дишане на Уим Хоф и това как го прилагам в практиката си като също така ще направим 3 от най-ефективните упражнения за гъвкавост на долни крайници. Поздрави на всички!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *