Общи условия на услугата

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да влезете или използвате нашия уебсайт и услуга. Достъпвайки или използвайки някоя част от уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до настоящите Общи условия.

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ

Този уебсайт се управлява от Xibrid.online. В целия уебсайт термините „ние“ и „наши“ се отнасят до Xibrid.online. Xibrid.online предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този уебсайт за вас, потребителя, при условие, че приемате всички условия, правила, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия уебсайт и/ или закупувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните общи условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на уебсайта, включително, без ограничение, за потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/ или сътрудници на съдържание.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също подлежат на Общите условия. Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетни във вашата държава или провинция по местоживеене и сте ни дали съгласието си да позволете на някой от вашите непълнолетни зависими лица да използва този уебсайт.

Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да е незаконни или неоторизирани цели, нито можете да използвате нарушението на каквито и да било закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).

Не трябва да предавате червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.

Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на когото и да било по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от наша страна .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или влияят по друг начин на настоящите условия.

РАЗДЕЛ 3 – ПОЛИТИКА ЗА ПОКУПКА И ВРЪЩАНЕ

Съдържанието на класовете и часовете на провеждане на заниманията подлежат на промяна. Цените подлежат на промяна без предизвестие. Ако поради форсмажорни причини предварително обявеният клас не може да бъде проведен от инструктора в срок, той ще бъде заменен от друг инструктор, без да претендира за вида спорт, който се провежда. Ако не може да бъде осигурен заместник на конкретното събитие, ще бъде излъчен запис на съответната дейност със съответстваща продължителност и интензивност, записана за клиентите на xibrid.online. Членството е лично и не може да се прехвърля на трети лица. Едномесечните членства имат пробен срок от 7 дни, в които не се удържат средства от вашата сметка. При трето поредно предподписване на план по-дълъг от един календарен месец получавате отстъпка съответстваща на оферата. Членствата се подновяват автоматично на всеки 31 дни от датата на закупуване. Членствата ще бъдат прекратявани без предизвестие ако не постъпи плащане в оказаните срокове. Членствата могат да бъдат отменени по всяко време чрез имейл xibrid@ivangermanov.com.

Участниците в класа трябва да са навършили 16 години, освен ако не е посочено друго. Всички покупки на живо и онлайн са окончателни.

РАЗДЕЛ 4 – ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време стига това да не нарушава общите условия.

Ние не носим отговорност пред вас или пред трети страни за каквито и да било промени, промени в цените, спиране или преустановяване на Услугата при форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако има такива)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най -точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен. Ако продукт, предлаган от нас, не е описан, единственото ви средство за защита е да го върнете неотворено или неизползвано в съответствие с Политиката за покупки и възстановяване на суми.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите могат да се променят по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този уебсайт, е невалидна, когато е забранена.

Запазваме си правото да променяме цените на нашите продукти без предизвестие.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговорят на вашите очаквания, или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТАКСИ

Потвърждавате, че Xibrid.online начислява такси за своите услуги и Xibrid.online си запазва правото да променя таксите си от време на време по свое усмотрение. Ако Xibrid.online прекрати членството ви, защото сте нарушили настоящите Общи условия, може да нямате право на възстановяване на неизползвана част от членството или други такси.

РАЗДЕЛ 7 – ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем, по свое усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или отмени поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставен по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглежда са направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупки и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата на кредитните си карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 8 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И РЕЖИМНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Нашият уебсайт се предоставя без никакви гаранции. Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този уебсайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този уебсайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по -точни, по -пълни или по -навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този уебсайт е на ваш собствен риск.

Този уебсайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия уебсайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да следите промените в нашия уебсайт.

РАЗДЕЛ 9 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или вход.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такъв, какъвто е“ и „такъв, какъвто е на разположение“ без никакви гаранции, заявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на допълнителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на допълнителни инструменти, предлагани чрез уебсайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици (и) на трети страни.

Можем също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 10-ВРЪЗКИ ТРЕТИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този уебсайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, нито за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да извършите каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

РАЗДЕЛ 11 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА СВЪРЗАНОСТ И ДРУГИ МНОЖЕСТВА

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от наша страна, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (колективно „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всеки носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние не сме и нямаме никакво задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на всякакви коментари.

Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сме преценили, че по наше преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, неприлично или по друг начин нежелателно или нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите Общи условия .

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушат никакви права на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или неприлични материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на някой различен от вас или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите единствена отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 12 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Вижте нашата Политика за поверителност по -горе.

РАЗДЕЛ 13 – МОБИЛНИ УСЛУГИ

Услугите на Xibrid.online могат да включват определени услуги, които могат да бъдат достъпни чрез вашия мобилен телефон, включително, но не само, (i) възможността да резервирате и/или купувате пакети от клас Xibrid.online чрез мобилния си телефон, (ii) възможността да получавате и да отговаряте на Xibrid.online съобщения, (iii) възможността да разглеждате Xibrid.online от мобилния си телефон и (iv) възможността за достъп до определени функции на Xibrid.online чрез мобилно приложение, което сте изтеглили и инсталирали на мобилния си телефон (заедно) „мобилни услуги“). Ние не таксуваме тези мобилни услуги. Въпреки това, нормалните съобщения, данни и други тарифи и такси на вашия оператор ще продължат да се прилагат. Трябва да се консултирате с вашия оператор, за да разберете какви планове са налични и колко струват. Освен това изтеглянето, инсталирането или използването на определени мобилни услуги може да бъде забранено или ограничено от вашия оператор и не всички мобилни услуги могат да работят с всички оператори или устройства. Затова трябва да се консултирате с вашия оператор, за да разберете дали мобилните услуги са налични за вашите мобилни устройства и какви ограничения, ако има такива, може да са приложими за използването на такива мобилни услуги. Използвайки мобилните услуги, вие се съгласявате, че можем да комуникираме с вас относно Xibrid.online и други субекти чрез SMS, MMS, текстово съобщение или други електронни средства до вашето мобилно устройство и че определена информация за вашето използване на мобилните услуги може да бъде съобщена за нас.

РАЗДЕЛ 14 – ПАРОЛА

Когато се регистрирате за Услуги за членове, също ще бъдете помолени да изберете парола. Вие носите пълна отговорност за запазването на поверителността на вашата парола. Вие се съгласявате да не използвате акаунта, потребителското име или паролата на друг член по всяко време или да разкривате паролата си на трета страна. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Xibrid.online, ако подозирате, че има неоторизирана употреба на вашия акаунт или достъп до вашата парола. Вие носите единствена отговорност за всяко и всяко използване на вашия акаунт.

РАЗДЕЛ 15 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия уебсайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, транзитни часове и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили вашата поръчка) . Използването на тази информация е на ваш собствен риск.

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен както се изисква от закона. Не трябва да се приема конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 16 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате уебсайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) да подтиква другите да извършват или участват в каквито и да било незаконни действия; в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, омаловажават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставят невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) за спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесват или заобикалят защитните функции на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или какъвто и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 17 – ОТГОВОРНОСТ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (с изключение на изрично посоченото от нас) „както е“ и „както е налично“ за вашето използване, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или предполагаеми, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушаване.

В никакъв случай Xibrid.online, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, инцидентни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали са основани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или възникнали по друг начин от използването на която и да е от услугите или продуктите, закупени с помощта на услугата, или за всякакви други претенции, свързани по някакъв начин с използването на услугата или какъвто и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за възможността им. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 18 – ЛИШЕНИЕ

Вие се съгласявате да държите неотговорни Xibrid.online и нашите филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, неотговорни за всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез позоваване, или вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 19 – РАЗДЕЛЕНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за обслужване бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде изпълнима в максимална степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на Услуга, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 20 – ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКА НЕАДЕКВАТНОСТ КЪМ ПРОГРАМАТА

Записвайки се в клас Xibrid.online®, вие потвърждавате, че сте избрали доброволно да участвате в програма за интензивни физически упражнения. Освен това потвърждавате, че Xibrid.online® силно препоръчва да се консултирате с Вашия лекар, преди да започнете каквито и да било класове. Признавате, че сте напълно информирани за характерА на тази тренировъчна програма и възможността за неблагоприятни физиологични явления, включително, но не само, анормално кръвно налягане, припадък, инфаркт или смърт. Вие поемате всички рискове за вашето здраве и благополучие и напълно освобождавате и държите неотговорни за всякаква отговорност, разходи или щети Xibrid.online Xibrid.online и всички негови изцяло дъщерни дружества, неговите обучители, членове и служители. Потвърждавате, че вашето съгласие за това издание се прилага при всяко посещение на Xibrid.online. С настоящото признавате, че вие и всяко непълнолетно лице, под ваше грижи, сте избрали доброволно да участвате. Вие поемате целия риск за вашето здраве и благополучие, както и този на всяко непълнолетно лице, което се грижи за вас, и освобождавате изцяло Xibrid.online и всички негови изцяло дъщерни дружества от всякаква отговорност.

Регистрирайки се за онлайн клас Xibrid.online, освен че потвърждавате горепосочените условия, вие допълнително потвърждавате, че сте избрали доброволно да вземете онлайн клас, доброволно сте избрали мястото, където да вземете онлайн класа и доброволно сте избрали оборудването да се използва за този клас, ако има такъв. Съответно вие поемате единствена отговорност за всякакви наранявания, болести, щети, загуби, искове, отговорности или разходи от всякакъв вид (включително, но не само, телесни наранявания, увреждания и смърт), които могат да възникнат за вас, вашето семейство членове и мястото, където посещавате курса във връзка с посещаването на онлайн курс. Това включва, например, всякакви наранявания, болести, щети, загуби, искове, отговорности или разходи, от какъвто и да е вид, който се дължи поне отчасти на (i) мястото, където сте избрали да посетите онлайн клас и (ii) състоянието на оборудването, което сте използвали, когато сте посещавали онлайн класа.

РАЗДЕЛ 21 – Ограничение на пандемичната отговорност от коронавирус/COVID -19

Новият коронавирус, COVID-19, е обявен за световна пандемия от Световната здравна организация. COVID-19 е изключително заразен и се смята, че се разпространява главно от контакт на човек. Xibrid.online® приема много сериозно пандемията от коронавирус и е въвел превантивни мерки, за да помогне за намаляване на разпространението на COVID-19; обаче Xibrid.online® не може да гарантира, че вие, вашето семейство или вашите гости няма да се заразите с COVID-19. Възможно е посещаването на класове, частни сесии или събития в Xibrid.online® да ви постави в близък физически контакт с други клиенти и персонал и да увеличи риска, вие, членовете на вашето семейство и/или вашите гости да се заразите с COVID-19. Вие признавате заразния характер на COVID-19 и доброволно поемате риска, че вие, членовете на вашето семейство и/или вашите гости може да бъдете изложени или заразени от COVID-19 в Xibrid.online® studios и че такова излагане или инфекция може да доведе до нараняване, заболяване, трайна инвалидност и смърт. Разбирате, че рискът от излагане или заразяване с COVID-19 в Xibrid.online® може да бъде резултат от действията, пропуските или небрежността на вас или на други, включително, но не само, служители на Xibrid.online®, независими изпълнители, и клиенти. Подписвайки този документ, записвайки се онлайн и/или посещавайки лично класове, частни сесии, събития, независимо от местоположението, или просто влизайки в студия Xibrid.online®, вие доброволно се съгласявате, от ваше име, вашите наследници, лични представители и/ или възлагате, както и всяко малолетно дете, което можете да запишете: (а) да поеме всички горепосочени рискове и да поеме изключителна отговорност за всякакви наранявания, болести, щети, загуби, искове, отговорности или разходи от всякакъв вид (включително, но не ограничени до, телесно нараняване, увреждане и смърт), които могат да възникнат за вас или членовете на вашето семейство във връзка с посещаването на Xibrid.online® или в резултат на участие в програмите на Xibrid.online® („Искове“); (б) договор да не съди, Xibrid.online®, неговите обучители, независими изпълнители, клиенти и служители, от Исковете, включително всички задължения, искове, действия, щети, разходи или разноски от всякакъв вид, произтичащи от или свързани с тях , въз основа на действията, пропуските или небрежността на Xibrid.online®, неговите Обучители, независими изпълнители, клиенти и служители, независимо дали инфекция с COVID-19 възниква преди, по време или след посещение на студийните съоръжения на Xibrid.online® или участие в всяка програма Xibrid.online®; и в) може да бъде установено от съда, че се е отказал от правото ви да поддържате съдебно дело срещу страните, освободени въз основа на всякакви искове за небрежност.

Xibrid.online® си запазва правото да откаже достъп на всеки Участник, ако по своя преценка прецени, че здравето на съответното лице може да бъде застрашено от използването на съоръжения или класове на Xibrid.online®.

РАЗДЕЛ 22 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия уебсайт.

Ако по наша единствена преценка не успеете или подозираме, че не сте спазили някое условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 23 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът от страна на нас да упражним или наложим някое право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този уебсайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата, като отменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 24 – РАБОТНО ПРАВО

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Държава България.

РАЗДЕЛ 25 – ПРОМЕНИ НА УСЛОВИЯТА

Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 26 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни се изпращат на info@fhittingroom.com.